Adaptpeer 2008

Adaptačního kurz s programem primární protidrogové prevence se konal ve dnech 6.10. – 10.10. 2008 v rekreačním středisku Irena v Jesenici u Rakovníka. Akce byla rozdělena do dvou základních bloků. V rámci adaptačního kurzu žáci absolvovali seznamovací techniky, rozvíjeli své komunikativní dovednosti, vytvářeli a upevňovali pozitivní vztahy uvnitř třídního kolektivu a s třídním učitelem prostřednictvím her, skupinové práce, kooperativního učení, sportovních aktivit a pobytu v přírodě. Náplní programu protidrogové prevence byla především témata Co je droga?, Proč lidé berou drogy?, Metody odmítání a Pozitivní alternativy. Akce se zúčastnilo ve dvou bězích padesát čtyři žáků šestého ročníku a s nimi pracovalo sedmnáct žáků ročníku osmého a devátého. Kurz byl veden a organizován Z.Brabcem, třídními učitelkami D.Moravcovou, V.Křížovou, výchovnou poradkyní I.Fuksovou a V.Tobrmanem.

V preventivní části nám kurz pomohl zkvalitnit realizaci peer programu. Žáci pracovali v menších skupinách. Každá z nich měla k dispozici notebook a dataprojektor. Také s využitím této techniky žáci vyšších ročníků prezentovali své znalosti, ale především postoje, názory a vzorce chování v rámci diskuse o jednotlivých tématech problematiky společensky nežádoucích jevů (především návykových látek). Tento vrstevnický program primární protidrogové prevence má na naší škole již dvanáctiletou tradici. Součástí pobytu byly také tři kurzy první pomoci, při kterých se žáci dozvěděli více o zdravotních rizicích užívání návykových látek a měli možnost si osvojit dovednosti potřebné pro ošetření některých zranění a resuscitaci.

Adaptpeer 2008

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

V listopadu a prosinci jsme provedli mezi žáky 6.ročníku a jejich staršími kolegy, kteří práci v kurzu vedli, dotazníkové šetření prostřednictvím internetové aplikace Monitor, která je nástrojem pro sledování a hodnocení pedagogických prosesů. Zde jsou výsledky dotazníku pro starší žáky - peery a zde pro žáky šestého ročníku.

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz