Adaptpeer 2010

Ve dnech 4.10. – 8.10. 2010 se v rekreačním středisku Irena v Jesenici u Rakovníka konal adaptační kurz s programem primární prevence pro žáky 6.ročníku. Akce byla rozdělena do dvou základních bloků. V rámci adaptačního kurzu žáci absolvovali seznamovací techniky, rozvíjeli své komunikativní dovednosti, vytvářeli a upevňovali pozitivní vztahy uvnitř třídního kolektivu a s třídním učitelem prostřednictvím her, skupinové práce, kooperativního učení, sportovních aktivit a pobytu v přírodě. Náplní preventivního programu byla především témata Co je droga?, Proč lidé berou drogy?, Metody odmítání a Pozitivní alternativy - v oblasti protidrogové a dále šikana, záškoláctví a kriminalita. Součástí akce byly také dva preventivní bloky Policie ČR spojené s ukázkou policejní techniky. Akce se zúčastnilo ve dvou bězích čtyřicet osm žáků šestého ročníku a s nimi pracovali dvacet čtyři žáci ročníku osmého a devátého. Kurz byl veden a organizován Z.Brabcem, třídními učiteli J.Seemannovou, T.Dvořáčkem, J.Kotlíkovou a V.Tobrmanem.
V preventivní části nám kurz pomohl zkvalitnit realizaci peer programu. Žáci pracovali v menších skupinách. Každá z nich měla k dispozici notebook a dataprojektor. Také s využitím této techniky žáci vyšších ročníků prezentovali své znalosti, ale především postoje, názory a vzorce chování v rámci diskuse o jednotlivých tématech problematiky rizikového chování. Tento vrstevnický program primární prevence má na naší škole již čtnáctiletou tradici.
Celou sestavu starších žáků, kteří vedli práci v projektu přijal také ředitel Mgr. Miroslav Plincner, který všem poděkoval za odvedenou práci a předal jim pamětní listy, drobné sladkosti a trička s logem naší školy.
Na kurz navázali šesťáci také v rámci výtvarné výchovy, kde rozpracovali svá díla na téma závislost a vyzdobili jimi chodby školy.
Poděkování patří všem žákům a dospělým, kteří se na přípravě a realizaci celého projektu podíleli a Městu Rakovník, které naši akci podpořilo významnou finanční částkou v rámci své preventivní strategie.

 

Adaptpeer 2010

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz