Adaptační kurz 6. tříd

Ve dnech 21. - 25. 9. a 29. - 1. 10. 2015 proběhl v rekreačním středisku Jahodový les v Jesenici u Rakovníka adaptační kurz pro žáky šestých ročníků s programem primární protidrogové prevence. Adaptační kurz byl směřován do dvou základních bodů. První část byla adaptační. Cílem bylo, aby se žáci šestých ročníků spřátelili, vytvořili si pevné a dobré vztahy mezi spolužáky a třídními učiteli. Hrály se různé seznamovací a zábavné hry. Stolní fotbálek, přehazovaná, ringo, fotbal… zkrátka o zábavu bylo postaráno. Druhá část kurzu byla věnována prevenci, probírala se témata týkající se všech návykových látek (drogy, alkohol, cigarety..). Žáci se naučili, jak je možné drogu odmítnout, jaké metody použít, jak se zachovat, když jsou návykové látky a šikana v jejich blízkosti. Součástí programu byl i poučný kurz první pomoci vedený paní L. Kolářovou, kde se probírala problematika akutních zdravotních rizik spojených s požíváním a aplikací návykových látek. Žáci si dokonce mohli vyzkoušet i resuscitaci člověka. A jak už bylo zmíněno, o zábavu nebyla nouze, a proto si peeři, žáci osmých a devátých ročníků, připravili pekelně dobrodružného bobříka odvahy. Všichni si to náramně užili! Celý kurz probíhal v krásné přírodě za příznivého počasí pod vedením školní metodičky prevence Š. Dvořákové a třídních učitelů J. Helebrantové, I. Vostré a M. Levové.

Pozn.: peer – z angl. slova – vrstevník

Katka Klátilová a Veronika Kubíková, žákyně 9. ročníku

Adaptpeer 2015

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz