Základní informace

Ve školním roce 2015/2016 je zapsáno v 5 odděleních školní družiny 130 dětí.

Školní družina má pět oddělení, která jsou umístěna ve dvou budovách v ulici Fr. Diepolta Rakovník, 1., 2. a 3. oddělení je v přízemí MŠ V Parku, 4. a 5. oddělení v sousední vile č.p. 1542.

Provoz ŠD:

Provoz školní družiny řídí Miluše Řehuřková (602 401 353; 313 251 238)

06:30 - 07:45 denně (v budově Staré pošty - tel. 313 251 267) - žáci z I.A,B,C a II.A,B zůstávají na vyučování přímo v budově Staré pošty, děti z II.C jsou odváděni před začátkem vyučování na hlavní budovu p. B. Čermákovou.

11:30 - 17:00 odpoledne se oddělení spojují

Družina je v provozu po celý školní rok, její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin. Stravování žáků školní družiny je zajištěno v MŠ V Parku. Vychovatelky přebírají děti denně po skončení vyučování od třídních učitelek. Pouze děti 3. a 4. tříd docházejí do školní jídelny a školní družiny samy, po písemné dohodě s jejich rodiči. Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. třídy.

Omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušnému vychovateli písemně.

I. - III. oddělení - pavilon MŠ V Parku, telefon: 602 424 108

pí Hedvika Bortová, pí Zdenka Šnejdarová, pí Jaroslava Žáková

IV. - V. oddělení - Fr. Diepolta 1542 (Vila), telefon: 313 251 268

pí Miluše Řehuřková přízemí 602 401 353
pí Věra Pejšová 1. patro, tel. 602 415 713

(Družina) Provoz 2012

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Činnost školní družiny

Vzhledem k tomu, že některé děti pobývají v družině velkou část dne, snažíme se pro ně připravit co nejpříjemnější prostředí a nabídnout zajímavé činnosti. Nechceme, aby se družina stala čekárnou na rodiče. Celým školním rokem nás bude provázet projekt nazvaný „Knížka je náš dobrý průvodce ŠD“. Prostřednictvím různo- rodých aktivit se snažíme děti nejen zabavit , ale i rozvíjet nové znalosti. Důležitým úkolem je pro nás budování vztahů mezi dětmi – učit toleranci, slušnosti a ohleduplnosti.

Při přípravě dalších činností v jednotlivých odděleních se vychovatelky řídí věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami a zájmy. Dáváme žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity.

Ve školní družině si děti mohou odpočinout, jít na různé vycházky, zahrát si rozmanité společenské hry v kolektivu svých vrstevníků. Při těchto aktivitách rozvíjejí komunikaci s druhými a nacházejí své první kamarády.

V rámci ŠD zahajují od října činnost zájmové kroužky, ve kterých mají děti možnost rozvíjet svůj talent ve sportovní, turistické, hudební a dramatické oblasti. Od října bude každé pondělí probíhat výcvik bruslení. Při přípravě celodružinových akcí spolupracujeme s DDM, dětskou knihovnou, muzeem a roubenkou.

Na 1. pololetí připravujeme tyto akce:

Zahájení celoroční hry
Pohádková cesta – soutěže
Prohlídka botanické zahrady
Výstava výtvarných prací
Den stromů – soutěže
Soutěže ve stavění z lega
Prohlídka a beseda v přírodovědném oddělení
Návštěva divadelního představení
Vánoční diskotéka
Den otevřených dveří

 

Činnost zahájí od října zájmové kroužky  - přírodovědný, sportovní, hudební a dramatický.

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz