Harmonogram školního roku

 • Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
  • Období školního vyučování bude ve druhém pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
 • Jarní prázdniny pro okres Rakovník byly určeny od 1. února do 7. února 2016.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
 • Hlavní prázdniny budou od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne v čtvrtek 1. září 2016.

Termíny pedagogických rad:

pedagogická a provozní rada - 25. 8. 2015 (úterý)
pedagogická a provozní rada - 31. 8. 2015 (pondělí)
další pracovní porady budou svolány dle potřeby

1. čtvrtletní ped. rada - 12. 11. 2015 (čtvrtek)
2. čtvrtletní ped. rada (pololetní) - 20. 1. 2016 (středa)
3. čtvrtletní ped. rada - 13. 4. 2016 (středa)
4. čtvrtletní ped. rada (závěrečná) - 20. 6. 2016 (pondělí)

Termíny třídních schůzek:

schůzka s rodiči 1. tříd - 17. 9. 2015 (čtvrtek)
1. třídní schůzka - 19. 11. 2015 (čtvrtek)
2. třídní schůzka - 21. 4. 2016 (čtvrtek)
schůzka s rodiči budoucích 1. tříd - 7. 6. 2016 (úterý)

Další třídní schůzky mohou být svolány dle potřeby na podnět třídních učitelů, vedení školy nebo na přání rodičů.

Rodiče se mohou ve škole informovat individuálně u jednotlivých pedagogických pracovníků. V minulých letech se osvědčilo telefonické dojednání termínu individuální schůzky.

Termín zápisu do 1. ročníku

Veškeré údaje naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku.

Termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Veškeré údaje naleznete v sekci Matematické třídy.

Schůzky výboru SRPDŠ:

1. schůzka výboru SRPDŠ - 8. 10. 2015 (čtvrtek)
2. schůzka výboru SRPDŠ - 14. 4. 2016 (čtvrtek)

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz