ICT plán 2006-2008

Stávající stav:

Počet žáků na 1.stupni 338
Počet žáků na 2. stupni 327
Počet žáků celkem 665

 

Celkový počet pedagogický pracovníků školy 45
Z toho proškolených na úrovni Z 40
Z toho proškolených na úrovni P - úvodní 28
Z toho proškolených na úrovni P – 1 volitelný modul 6
Z toho proškolených na úrovni P – 1 volitelný modul 3

 

Počítačová učebna 1 1 (18 počítačů + dataprojektor)
Počítačová učebna 2 2 (16 počítačů)
Počet odborných pracoven 7
Počet normálních učeben 35
Počet přípojných míst 22
Počet pracovních stanic celkem 50
Z toho kabinety 9
Ředitelna 4
Jednotlivé učebny 2 + dataprojektory + 1 učebna interaktivní tabule

Multimediální učebna hudební výchovy

 

Popis standardního prostředí žáka:

Žáci mají možnost v rámci výuky používat různé jednoduché textové, grafické a tabulkové editory, používat internet a elektronickou poštu. Dále mohou využívat celou řadu interaktivních výukových programů (z matematiky, češtiny, cizích jazyků, fyziky, chemie aj.). Programové vybavení je v souladu s licenčními podmínkami.

Data ze všech aplikací je možné ukládat na přenosná media, jednotlivé počítače nebo na hlavní server školy. Dále je zabezpečen ze všech aplikací tisk na sdílené nebo síťové tiskárny.

Proti neodbornému zásahu žáků jsou počítače chráněny multilicencí programu OA9.

V učebně je mimo počítačů a dataprojektoru instalován multifunkční printserver (laserová černobílá tiskárna, kopírka a scaner + starší inkoustová barevná tiskárna).

Popis standardního prostředí učitele:

Učitelé mají možnost využívat pro svou práci kancelářský program Office 2000 a pro pedagogickou činnost program Bakaláři (pedagog. evidence). Dále jsou jim přístupné všechny výukové programy používané v počítačové učebně.

Škola má vlastní doménu na internetu (2zsrako.cz) a každý pracovník školy má založenou vlastní schránku elektronické pošty s ochranou AVG7.

Způsob zajištění přípojných míst v budově:

Je použita strukturovaná kabeláž, částečně povrchová, většinou uložená v trubkách a kombinace habů a switchů. Obsluhu zajišťuje 1 hlavní server, 1 zálohovací server a proxyserver pro kompletní použití internetu.

Škola vlastní multilicenci pro použití kompletního antivirového programu AVG7 s platností do listopadu 2007.

Rychlost a způsob připojení do internetu

Připojení na internet je zajištěno mikrovlnou s dosavadní dostatečnou rychlosti 1024b/s. Prostřednictvím proxyserveru jsou k internetu komplexně připojeny všechny počítače školy.

Zajištění serverové služby

Jsou instalovány 3 servery s OS Linux, jejichž dálková zpráva je zajišťována odbornou firmou. Tato firma rovněž provádí zablokování nevhodných www stránek podle požadavku školy.

Cílový stav v roce 2008

Do 30. 3. 2007 zakoupit do učebny zeměpisu interaktivní tabuli, počítač dataprojektor.

Do 30. 3. 2008 zakoupit do učebny přírodopisu interaktivní tabuli, počítač dataprojektor.

Během kalendářního roku 2007 vybavit kabinety učitelů nejméně 2 počítači.

Do konce roku 2008 vybavit kabinety učitelů dalšími 3 počítači.

Do konce roku 2008 vybavit nejméně 4 učebny počítači s dataprojekorem.

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz