Oslavy 120. výročí založení školy

V týdnu od 22. 5. do 28. 5. 2006 oslavila naše škola 120. výročí svého založení. Oslavy zahájila výstava výtvarných a keramických prací žáků v Rabasově galerii. Slavnostní vernisáž se konala v pondělí 22. 5. a zúčastnili se jí mimo jiné starosta Města Rakovník ing. Zdeněk Nejdl, místostarosta PaedDr. Luděk Štíbr, okresní školní inspektor Mgr. Viktor Keller a další osobnosti. Výstavu zahájil akademický malíř a ředitel Rabasovy galerie pan Václav Zoubek a ředitel školy Mgr. Miroslav Plincner.

Oslavy 120. výročí založení - Václav Zoubek

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

V pátek 26. 5. 2006 oslavovali žáci. Pro ně byl připraven bohatý program, na jehož přípravě se také podíleli. Žáci 1. – 5. ročníku soutěžili v různých sportovních disciplínách na hřišti sokolovny, vystřídali se na koncertu Pepy Nose v Klubu mládeže DDM a zhlédli divadelní představení žáků V. B, které s nimi připravila paní učitelka Věra Fišerová. Organizace soutěží na sokolovně se velice dobře zhostili žáci 9. ročníku.

Oslavy 120. výročí založení - sport. disciplíny

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Také žáci 6. – 9. ročníku vybírali z bohatého programu. V tělocvičně proběhl turnaj ve florbale a košíkové, v učebně B307 připravili žáci IX. A pro své vrstevníky hudební pořad se soutěžemi, v počítačových učebnách řešili žáci logické hry SUDOKU a SOBOKAN, v učebně B107 proběhly besedy se spisovatelkou Dinou Hierly, v keramické dílně mohli žáci vyzkoušet svoje dovednosti v práci s hlínou, v učebně výtvarné výchovy si zájemci vyzkoušeli batikování triček, s paní učitelkou Jaroslavou Pechovou besedovali o historii školy, žáci VIII. A vystoupili každou hodinu se svým divadelním představením a v učebně zeměpisu jiní besedovali s polárníkem Miroslavem Jakešem. Tato beseda byla doplněna videoukázkami.

Oslavy 120. výročí založení - beseda

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Oslavy vyvrcholily v sobotu 27. 5. 2006. Dopoledne v 9 h zahájili Den otevřených dveří trubači pod vedením pana Tvrdého a pěvecký sbor Mgr. Radky Koubové. Po krátké projevu ředitele se škola otevřela široké veřejnosti. Návštěvníci obdivovali práci žáků s interaktivní tabulí v učebně pana učitele Suka. Zde se také podívali na učebnice, podle nichž v poslední době učíme. Ve vedlejší učebně všechny zaujala výstava fotografií učitelských sborů i tříd a ostatní historické materiály – kroniky , nejstarší matriky, stará vysvědčení a další. Ke všemu podávala potřebný výklad paní učitelka Pechová. V učebně hudební výchovy ukázala moderní techniku využívanou při výuce paní učitelka Heriánová. V přístavbě se těšila velkému zájmu elektronická podoba fotografií tříd, učitelských sborů a dalších historických fotografií. V učebně B107 se potom mohli návštěvníci občerstvit. Obsluhu zde zajišťovala většina pracovníků školy.

Oslav se účastnilo velmi mnoho návštěvníků všech generací. Podle ohlasů věříme, že se program líbil a doufáme, že škola bude pokračovat v tradici dobrých výsledků.

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz