Školní sněm

Co je školní sněm?

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím školního sněmu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

Účast třídy na školním sněmu

Každá třída si na začátku šk. roku zvolí mluvčího třídy(předsedu) a jeho zástupce, kteří pak třídu zastupují na školním sněmu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, jsou povinni zpětně informovat třídu o výsledcích jednání školního sněmu. Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen.

Kdo tvoří školní sněm?

Školní sněm tvoří předsedové a zástupci (od 4. do 9. roč.). Předsedové tříd si potom zvolí styčného pracovníka z řad pedagogů a sedmičlennou radu. Sedmičlenná rada si dále zvolí předsedu a místopředsedu.

Historie školního sněmu

Školní sněm vznikl 12.11.1997. Vytvořili ho po domluvě s vedením školy žáci 2.ZŠ Rakovník.

Aktuálně

Ve středu 23. 10. 2013 proběhne od 14.00 h. v učebně A205 zasedání školního sněmu.

Zápisy ze školního sněmu

Školní sněm

 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte
 • Kliknutím zvětšíte

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz