V rámci čerpání finančních prostředků z EU - peníze do škol vytváří učitelé tzv. digitální učební materiály. Na tomto místě budeme uveřejňovat e-mailové adresy učitelů, kteří již vytvořili ucelenou sadu (20 DUMů). Všechny vytvořené DUMy jsou veřejně k dispozici na www.dumy.cz

 • Mgr. Jiří Kotlík - Matematika 8. ročník (opakování učiva 7. ročníku, výrazy) - kotlik.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Miroslav Plincner - Matematika 8. ročník (opakování učiva 7. ročníku, úvod výrazů) - plincner.m@2zsrako.cz
 • Mgr. Jitka Čadková - Zeměpis 8. ročník (Evropa); Ruský jazyk 7. ročník - cadkova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Kotlíková, Jitka Seemannová - Matematika 7. ročník (opakování učiva 6. ročníku, zlomky) - kotlikova.j@2zsrako.cz; seemanova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Helebrantová - Anglický jazyk 4. ročník, 5. ročník - helebrantova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Miroslava Šerá - Fyzika 6. ročník - sera.m@2zsrako.cz
 • Mgr. Tomáš Lüftner - Fyzika 8. ročník a 9. ročník - luftner.t@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Šváchová, Mgr. Radka Koubová - Český jazyk 3. ročník - svachova.j@2zrako.cz; koubova.r@2zrako.cz
 • Mgr. Blanka Vamberová - Matematika 4. ročník - vamberova.b@2zrako.cz
 • Mgr. Daniela Moravcová, Mgr. Jitka Seemannová - Matematika 6. ročník (shodná zobrazení, desetinná čísla, úhly) - moravcova.d@2zrako.cz
 • Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Jana Helebrantová - Anglický jazyk 3. ročník - dvorakova.s@2zsrako.cz
 • Mgr. Monika Lüftnerová - Přírodopis 8. ročník (Stavba lidského těla); Přírodopis 6. ročník (bezobratlí živočichové); Přírodopis 9. ročník (Geologie) - luftnerova.m@2zsrako.cz
 • Mgr. Zdeněk Brabec - Občanská a rodinná výchova 7.-9. ročník - brabec.z@2zsrako.cz
 • Mgr. Radka Koubová - Český jazyk 4. ročník - koubova.r@2zsrako.cz
 • Mgr. Yvona Nekolová, Mgr. Ilona Weisová - Český jazyk 2. ročník - nekolova.y@2zsrako.cz; weisova.i@2zsrako.cz
 • Mgr. Libuše Martínková, Mgr. Jiřina Daliborová, Mgr, Jitka Gebhartová - Matematika 1. ročník - martinkov.l@2zsrako.cz; daliborova.j@2zsrako.cz; gebhartova.j@2zsrako.cz
 • Mgr. Iveta Vostrá - Český jazyk 7. ročník - vostra.i@2zsrako.cz
 • Mgr. Irena Fuksová - Český jazyk 7. ročník - fuksova.i@2zsrako.cz
 • Mgr. Jana Šváchová - Český jazyk 4. ročník - svachova.j@2zsrako.cz

(všechny DUMy byly schváleny v monitorovací zprávě 1.-4.)

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz