Základní informace o škole

2. základní škola Rakovník, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, poskytuje úplné základní vzdělání. Mnohaletou tradicí jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro talentované žáky od 6. ročníku. Celkový počet tříd ve školním roce 2015/2016 je 26. Na 2. stupni jsou 4 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Dříve byla péče o žáky s vývojovými poruchami učení zajišťována formou specializovaných tříd tzv. dyslektických. Z důvodu malého zájmu ze strany rodičů byly dyslektické třídy zrušeny. Nyní je těmto dětem věnována péče formou integrace v běžných třídách. Individuálně se jim pak  věnuje p. uč. M. Hejdová (313 251 270, hejdova.m@2zsrako.cz), p. uč. M. Dohnalová (313 251 272, dohnalova.m@2zsrako.cz) a p. uč. I. Vostrá (313 251 277, vostra.i@2zsrako.cz). Zároveň nabízí rodičům žáků s vývojovými poruchami učení konzultace „JAK PRACOVAT S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ“ s možností zúčastnit se individuální nápravy jejich dětí. Schůzku je nutné telefonicky (e-mailem) domluvit.

Několik posledních let získáváme velké úspěchy i v rámci republiky. Školní rok (2014/2015) byl pro naše žáky velice úspěšný: republiková finále - atletická soutěž družstev Pohár Rozhlasu - historické 3. místo, Štafetový pohár, OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) - Dominik Burdych 3.místo, Výtvarná soutěž - 6. místo K. Cvaková. Hlavním výchovně vzdělávacím cílem, o který se snažíme, je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Žáka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.

2. základní škola Rakovník je umístěna na konci Husova náměstí. Podle počtu žáků to je třetí největší škola na okrese Rakovník a druhá největší škola ve městě. Její poloha ve středu města a její dobrá pověst zajišťují stálý zájem o přijetí žáků. V roce 1993 se zvětšila kapacita školy přístavbou, v níž jsou především odborné učebny. Přístavba nových učeben a nové tělocvičny, která byla dána do provozu v září 1996, umožnila zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy.

K dispozici pro Vás je hodnocení školy ČŠI z ledna 2012, výroční zpráva za školní rok 2006-2007 (cca 2,9 MB), výroční zpráva za školní rok 2007/2008 (cca 3,7 MB), výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (cca 4,1 MB) ve formátu pdf, výroční zprávu za školní rok 2009/2010 (cca 4,1MB) ve formátu pdf, výroční zpráva o školním roce 2010/2011 (cca 6,5MB) ve formátu PDF, výroční zpráva o školním roce 2011/2012 ve formátu PDF (cca 7,5 MB), výroční zpráva o školním roce 2012/2013 1. část, 2. část ve formátu PDF, výroční zpráva 2013/2014 1. část, 2. část a 2014/2015.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu - "OTEVŘENÁ KNIHA"

Přehled učebních dokumentů ve školním roce 2015/16:

1. - 5., 6. - 9. ročník - Školní vzdělávací program - "Otevřená kniha"

Adresa školy:

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3
269 01 Rakovník

2zsrako@2zsrako.cz

Ředitel školy:

Mgr. Zdeněk Brabec
e-mail: brabec.z@2zsrako.cz
telefon: 313 251 264

Kancelář školy: 313 251 260

Hlavní budova (budova A, B), Husovo náměstí 3:

3. - 9. třídy + II. C

tzv. Stará pošta, Martinovského 176 (tel.: 313 251 267)

1. třídy + II. A, B

Telefonní seznam 2. ZŠ - (čísla přímo do kabinetů)

 

Školní družina

Tři oddělení v pavilonu MŠ V Parku

Dvě oddělení ve vile, Fr. Diepolta 1542 (tel. 313 251 268)

Informace školní družiny

 

Školní jídelna:

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace. Veškeré informace najdete na http://www.sjrako.cz/.

Další informace:

Každý zaměstnanec má svoji e-mailovou adresu: příjmení.počáteční písmeno jména @2zsrako.cz - příklad: novak.j@2zsrako.cz (vše bez háčků a čárek).

Výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová má své úřední hodiny ve středu od 10:00 do 12:00 hodin. Dále je možné dohodnout se rovněž telefonicky.

Vážení rodiče,

při řešení jakýchkoliv konfliktů, nedorozumění nebo nespokojenosti, ke kterým může přes veškerá dobrá předsevzetí dojít, Vás žádáme o tento postup:

1) Připomínku, dotaz, výhrady k práci konkrétního učitele projednejte nejprve přímo s dotyčným. Pokuste se o přijatelnou dohodu. Počítejte s tím, že informace od Vašeho potomka jsou zprostředkované, tedy více, či méně zkreslené. Proto odložte rozčilování až na dobu, kdy vyslechnete obě strany a utvoříte si na věc vlastní názor na základě dostatku informací.

2) Pokud postup popsaný výše nepřinese uspokojivý výsledek, sdělte věc vedení školy. Zástupce Mgr. Irena Fuksová zodpovídá za 1. - 5. ročník, zástupce Mgr. Jiří Kotlík má na starosti 6. - 9. ročník, výchovné problémy řeší výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová, provoz školní družiny řídí Miluše Řehuřková. Za práci všech pracovníků zodpovídá ředitel školy Mgr. Zdeněk Brabec

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz